Stalowa Wola, Poniatowskiego, 695m2, 1,78 mln

stalowowolski, Stalowa Wola, J. Poniatowskiego

1 780 000 PLN

Numer oferty55
Typ transakcjiSprzedaż
Cena1 780 000 PLN
Powierzchnia695 m2
Cena za m22 561 PLN / m2
Piętroparter
Powierzchnia działki m2748
Stan lokaludobry
Typ budynkuinny
Rynekwtórny
Materiał budowlanycegła
Typ drogiasfaltowa
Forma własnościużytkowanie wieczyste
Podłogagres
Prądjest
Wodamiejska
Gazmiejski
Ogrzewaniegazowe
Kanalizacjamiejska
Typ lokalubiurowo-usługowy
Stalowa Wola, Poniatowskiego, 695m2, 1,78 mln (stalowowolski, Stalowa Wola, J. Poniatowskiego)

Przedmiotem sprzedaży jest kompleks nieruchomości obejmujący:
- grunt w użytkowaniu wieczystym obejmujący działki Nr 1352/124, 1352/125, 1352/126 o łącznej powierzchni 688 m2 wraz z własnością budynku, uregulowany w KW TB1S/00034978/3;
- grunt w użytkowaniu wieczystym obejmujący działkę Nr 1958/7 o powierzchni 60 m2 uregulowany w KW TB1S/00034973/8;
- udział 8.400/30.000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu obejmującego działki Nr 1958/6, 1352/127, 1352/128 o powierzchni łącznej 1.593 m2 uregulowany w KW TB1S/00033997/5,
dalej łącznie jako Nieruchomość.
Nieruchomość zlokalizowana jest w Stalowej Woli, we wschodniej strefie części centralnej miasta, przy ulicy Poniatowskiego 21 L, w odległości około 800 m od Urzędu Miasta i 1 km od dworca PKP.
Działki o nr 1352/124, 1352/125, 1352/126, 1958/7 o łącznej powierzchni 748 m2, co do których Bank posiada udział 1/1 i na których posadowiony jest budynek, mają w kompleksie kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta.
Pozostałe działki nr 1352/127, 1352/128, 1958/6 w których Bank posiada udział 8.400/30.000 części mają kształt nieregularnego wielokąta i stanowią dziedziniec wewnętrzny między budynkami, tj. fragmentu układu komunikacyjnego/parkingu.
Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, wielobryłowym budynkiem o funkcji administracyjno-biurowej. Teren wokół budynku utwardzony kostką betonową, nie jest ogrodzony.
Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: wodociągowej i kanalizacyjnej (sieć miejska), gazowej, elektrycznej, teletechnicznej, odgromowej.

Budynek biurowo-usługowy
pow. użytkowa: ok. 695 m2
funkcja: biurowa
liczba kondygnacji nadziemnych: 2
liczba kondygnacji podziemnych: 0
instalacje: wod-kan, c.o. - gazowe, wentylacja, klimatyzacja, elektryczna, teletechniczna, alarmowa, telewizji przem.
Opis techniczny budynku
Fundamenty - ławy i stopy fundamentowe żelbetowe wylewane
Ściany fundamentowe - ściany fundamentowe zewnętrzne do wysokości cokołu warstwowe, murowane z bloczków betonowych, ocieplone styropianem, obmurowane cegłą pełną
Wewnętrzne nośne murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowej, wewnętrzne działowe - z cegły dziurawki
Ściany nadziemia - zewnętrzne warstwowe, w warstwie licującej fragmentami wg kolorystyki elewacji cegła silikatowa barwiona otynkowana tynkiem cementowym i wykończona cienkowarstwową masą tynkarską w kolorze elewacji
Stropy gęstożebrowe Ackermanna
Stropodachy - dachy zaprojektowano jako płaskie w systemie stropodachu o odwróconej konstrukcji warstw, system dwóch warstw powłok wodoszczelnych.
Pomieszczenia dostosowane do pełnienia funkcji biurowej. Wykończenie obiektu zawiera m.in.: stolarka okienna i drzwiowa PCV, drzwiowa aluminiowa, płycinowa, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne malowane farbą, sufity częściowo tynkowane, w części podwieszane, posadzki, podłogi płytki ceramiczne, wykładzina dywanowa i panele.

OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO
Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowo-usługowa charakterystyczna dla tej strefy miasta - zabudowa obrzeżna w zamkniętych w całości lub częściowo kwartałach zabudowy.
W promieniu 1 km znajdują się główne obiekty użyteczności publicznej (Urząd Miasta, Sąd Rejonowy, dworzec PKP, placówki oświatowe) oraz liczne punkty oraz obiekty handlowo usługowe.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA
Nieruchomość zlokalizowana jest przy ulicy Poniatowskiego będącej drogą gminną, biegnącą równolegle, po stronie wschodniej, wzdłuż głównej arterii komunikacyjnych miasta Alei Jana Pawła II.
Ulica o nawierzchni asfaltowej, jednojezdniowa, dwukierunkowa. Ciągi piesze po obu stronach ulicy. Przystanek komunikacji publicznej zlokalizowany w sąsiedztwie nieruchomości.
Wjazd na teren nieruchomości odbywa się boczną odnogą ul. Poniatowskiego na wewnętrzny dziedziniec pomiędzy budynkami. Istnieje możliwość parkowania kliku pojazdów po stronie północnej i południowej budynku.

PRZEZNACZENIE PLANISTYCZNE
Działki oznaczone w ewidencji gruntów nr: 1958/7, 1352/124, 1352/125, 1352/126, 1958/6, 1352/127, 1352/128, położone w obr. 3 - Centrum w Stalowej Woli, leżą na obszarze dla którego nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W celu określenia polityki przestrzennej Gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego Rada Miejska w Stalowej Woli Uchwałą Nr : XXXIV/483/05 z dnia 21 stycznia 2005 r., z późn. zm., zatwierdziła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola.
W oparciu o jego ustalenia przeznaczenie przedmiotowych działek określone jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, na których dopuszcza się adaptację, porządkowanie i uzupełnienie istniejącego zainwestowania osiedli mieszkaniowych o brakujące urządzenia usług publicznych. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, a jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.

!!! UWAGA !!!
Bank nie wyklucza zawarcia umowy najmu (pomiędzy Bankiem a przyszłym właścicielem) obejmującej powierzchnię na parterze i antresoli (łącznie około 260 m2), w celu dalszego prowadzenia placówki przez BNP Paribas Bank Polska S.A. - umowa na czas oznaczony 5 lat z możliwością przedłużenia na następne 5 lat w drodze jednostronnego oświadczenia Najemcy.
Pozostałe warunki najmu zawarte będą w projekcie umowy najmu, który to projekt będzie przedmiotem uzgodnień Stron na etapie wyboru oferty.


Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.
stalowowolski, Stalowa Wola, J. Poniatowskiego

Kontakt