Polkowice, Rynek, 666m2, 1 985 000 pln

polkowicki, Polkowice, Rynek

1 985 000 PLN

Numer oferty51
Typ transakcjiSprzedaż
Cena1 985 000 PLN
Powierzchnia666 m2
Cena za m22 980 PLN / m2
Piętroparter
Powierzchnia działki m2250
Stan lokaludobry
Standard wykończeniadobry
Typ budynkukamienica
Rynekwtórny
Materiał budowlanycegła
Typ drogiasfaltowa
Forma własnościużytkowanie wieczyste
Podłogainny
Łącze internetoweinne
Parkingbrak
Prądjest
Wodamiejska
Gazbrak
Ogrzewaniemiejskie
Kanalizacjamiejska
Typ lokalubiurowo-usługowy
Polkowice, Rynek, 666m2, 1 985 000 pln (polkowicki, Polkowice, Rynek)

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności.
Nieruchomość zlokalizowana jest w ścisłym centrum miasta, przy Rynku pod numerem 20, w odległości 50 m od Urzędu Miasta i Gminy i około 500 m od dworca PKS, w obszarze zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w bliskim sąsiedztwie najważniejszych punktów miasta. Oddalona jest o ok. 550 od wjazdu na drogę ekspresową S3.
Działki o łącznej powierzchni 250 m2 o numerach ewidencyjnych 185/4, 185/28, obręb nr Polkowice 0001, oznaczone symbolem użytku B.
Kształt działek w kompleksie nieregularny zbliżony do 2 połączonych kwadratów. Konfiguracja terenu zróżnicowana występuje nachylenie w kierunku wschodnim.
Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: wodociągowej i kanalizacyjnej (sieć miejska), centralnego ogrzewania, elektrycznej, teletechnicznej.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem kamienicy w zabudowie zwartej, podpiwniczonej, liczącej trzy kondygnacje naziemne w tym poddasze użytkowe o aktualnej funkcji biurowo-usługowej.
Powierzchnia zabudowy według rejestru budynków wynosi 222,0 m2. Łączna powierzchnia użytkowa kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem: 666,00 m2, w tym powierzchnia piwnicy: ok. 180,00 m2.
Dojazd do garażu usytuowanego w kondygnacji podziemnej jest możliwy od strony ulicy Browarnej dzięki wybetonowanemu podjazdowi. Teren nieruchomości gruntowej nieogrodzony. Cała powierzchnia działek ewidencyjnych jest zabudowana budynkiem.

Budynek biurowo-usługowy - kamienicapowierzchnia zabudowy: 222,00 m2
powierzchnia użytkowa: 666,00 m2
rok budowy: przedwojenna, remont w ostatnich 10 latach
funkcja: biurowo-usługowaliczba
kond. nadziemnych: 3
liczba kond. podziemnych: 1
Budynek narożny w zabudowie zwartej rynku, podpiwniczony o trzech kondygnacjach naziemnych w tym z użytkowanym poddaszem. Wykonany jest w technologii tradycyjnej konstrukcja murowana Budynek wybudowany przed II wojną światową, poddany remontowi generalnemu w ostatnich latach.
Obiekt zadaszony dachem wielospadowym, dach o konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką. Ściany z cegły na zaprawie wapiennej. Stropy nad piwnicą żelbetowe, schody żelbetowe. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i PCV. Posadzki wykładziny PCV, glazury w pomieszczeniach socjalnych i WC, płytki ceram. w korytarzach. Ściany tynki cem.-wap., malowane, glazury w pom. socjalnych i WC.

OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO
Nieruchomość położona jest w otoczeniu niskiej (do trzech kondygnacji) zabudowy mieszkaniowej z usługami, w tym administracji publicznej. Nieruchomość znajduje się przy Rynku, w obrębie Starego Miasta, które wpisane jest na listę zabytków województwa dolnośląskiego, zabudowa w otoczeniu nieruchomości charakteryzuje się wysokim standardem wykończenia.
W bezpośrednim pobliżu nieruchomości dominują budynki mieszkalne i usługowe t.j. banki, sklepy spożywcze, supermarkety, obiekty gastronomiczne oraz obiekty administracji publicznej m.in. Urząd Miasta i Gminy, Starostwo Powiatowe, Poczta Polska.
Tylne wyjście z nieruchomości budynkowej prowadzi na ulicę Browarną, gdzie znajdują się miejskie tereny zielone i parkowe ze strefą rekreacji dla mieszkańców.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA
Dostęp pieszy do nieruchomości możliwy jest od frontu, od strony Rynku oraz od oficyny, od strony ulicy Browarnej. Nieruchomość nie jest ogrodzona.
Dojazd do Rynku zapewnia układ dróg publicznych lokalnych o średnim i niskim natężeniu ruchu, w tym utwardzonych kostką brukową z zachowaniem zabytkowego charakteru Rynku.
Parkowanie pojazdów jest możliwe w sąsiedztwie nieruchomości, w wyznaczonych miejscach, w ramach strefy płatnego parkowania. Budynek posiada dwustanowiskowy garaż w bryle budynku.

!!!! UWAGA !!!!
Bank nie wyklucza zawarcia umowy najmu
(pomiędzy Bankiem a przyszłym właścicielem) obejmującej powierzchnię na parterze (łącznie około 115 m2), w celu dalszego prowadzenia placówki przez BNP Paribas Bank Polska S.A. - umowa na czas oznaczony 5 lat z możliwością przedłużenia na następne 5 lat w drodze jednostronnego oświadczenia Najemcy.
Pozostałe warunki najmu zawarte będą w projekcie umowy najmu, który to projekt będzie przedmiotem uzgodnień Stron na etapie wyboru oferty.

PRZEZNACZENIE PLANISTYCZNE
Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego miasta Polkowic i obrębu Polkowice Dolne, uchwalonego Uchwałą Nr XI/83/99 RM w Polkowicach z dnia 16.09.1999r. (Dz. Urz. Woj. dolnośląskiego Nr 30, poz. 1284) przedmiotowa nieruchomość jest położona na obszarze oznaczonym symbolem 1 U/M.
Funkcja podstawowa i funkcje uzupełniające:
Staromiejski zespół istniejącej i projektowanej zabudowy usługowo-mieszkaniowej. W ratuszu siedziba władz miejskich. Przy ulicy Gdańskiej zespół sakralny i objęty ochroną konserwatorską zamknięty cmentarz do trwałej adaptacji.
Ustalenia obowiązujące:
Zabytkowy układ urbanistyczny Starego Miasta podlega ochronie, której zasady określono w §9 uchwały, gdzie ustalono również zasady działań rewaloryzacyjnych.
Skala i charakter nowej zabudowy realizowanej na Starym Mieście winny nawiązywać do zabudowy historycznej.
Obsługa komunikacyjna systemem ulic lokalnych i dojazdowych prowadzonych po śladach historycznych ulic. Do systemu przestrzeni publicznych zalicza się ponadto place oraz niewielkie zespoły miejsc postojowych samochodów i rowerów realizowane dla obsługi istniejącego zainwestowania. Ustala się nakaz prowadzenia wszelkich sieci infrastruktury technicznej jako sieci podziemnych. Nie ogranicza się możliwości realizacji nowych nasadzeń zieleni wysokiej i żywopłotów.
Zalecenia, postulaty i informacje:
Zaleca się sporządzanie szczegółowych opracowań dotyczących zagospodarowania terenów Starego Miasta, których skala i problematyka winny być dostosowane do bieżących potrzeb inwestycyjnych. Zaleca się opracowanie kompleksowego projektu oświetlenia Starego Miasta i ewentualnie iluminacji ważniejszych obiektów. Za pożądane uznaje się opracowanie koncepcji systemu reklam i szyldów, ustalającej ich formy i zasady sytuowania na elewacjach budynków i ewentualnie w świetle przestrzeni publicznych.
Ustalenia dotyczące ochrony dóbr kultury
Ochroną konserwatorską obejmuje się obiekty wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: układ urbanistyczny Starego Miasta nr 206/L (17.05.1968)W obrębie Starego Miasta podlegającego ochronie w zakresie rozplanowania ulic i placów, usytuowania ciągów zabudowy oraz zachowania skali i charakteru staromiejskiego zainwestowania ustala się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad współcześnie prowadzoną działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.

Nieruchomość nie jest położona na obszarze zdegradowanym, na obszarze rewitalizacji, w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, w rozumieniu przepisów ustawy z 9.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021, poz.485 ze zm.).

Nieruchomość znajduje się w obrębie Starego Miasta wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, prowadzonej przez Burmistrza Polkowic.


Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.
polkowicki, Polkowice, Rynek

Kontakt