Chełm, Połaniecka, 1752m2, 1,93 mln

Chełm, Połaniecka

1 930 000 PLN

Numer oferty36
Typ transakcjiSprzedaż
Cena1 930 000 PLN
Powierzchnia1 752 m2
Cena za m21 102 PLN / m2
Piętroparter
Powierzchnia działki m24 023
Stan lokaludobry
Standard wykończeniadobry
Typ budynkuwolnostojący
Rynekwtórny
Materiał budowlanycegła
Typ drogiasfaltowa
Forma własnościużytkowanie wieczyste
Parkingmiejsce postojowe
Prądjest
Wodawodociąg
Gazmiejski
Ogrzewaniegazowe
Kanalizacjamiejska
Typ ochronyalarm z monitoringiem
Typ lokaluhandlowo-biurowe
Chełm, Połaniecka, 1752m2, 1,93 mln (Chełm, Połaniecka)

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.
Działki o łącznej powierzchni 4 023 m2 o numerach ewidencyjnych 340/10, 340/12, obręb 0023, oznaczone symbolem Bi (inne tereny zabudowane), zabudowane wielobryłowym 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem o funkcji administracyjno-biurowej. W części południowo-wschodniej posadowiony jest także budynek garażu.

Budynek biurowo-usługowy
powierzchnia zabudowy: 1.053,00 m2 (wg kartoteki budynków)pow. użytkowa budynku banku: 1.752,01 m2 (wg inwentaryzacji wraz z klatkami schodowymi),funkcja: biurowa,liczba kondygnacji nadziemnych: 2,liczba kondygnacji podziemnych: 1,instalacje: wod-kan, CO-kocioł gazowy, wentylacja, klimatyzacja, elektryczna, teletechniczna, alarmowa, telewizji przemysłowej, dźwig osobowy.

Fundamenty żelbetowe, stropy żelbetowe, ściany z cegły pełnej, tynki cementowo-wapienne, dach stropodach, kryty papą na lepiku. Stolarka okienna, PCV i aluminiowa. Obiekt wyposażony w instalację wod-kan, elektryczną, gazową, teletechniczną, odgromową, wentylacyjną, klimatyzacyjną lokalną, telewizji przemysłowej, alarmową, p.poż., dźwig osobowy.

Część powierzchni użytkowana przez Bank, część oddana w najem (3 umowy najmu na czas nieoznaczony), pozostała powierzchnia nieużytkowana.

Budynek garażowy
użytkowa garażu (inwent.) 49,00 m2
funkcja: garaż,
liczba kondygnacji nadziemnych: 1,
konstrukcja: mur

OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO
Nieruchomość zlokalizowana jest w Chełmie w południowej części strefy centralnej miasta, przy ulicy Połanieckiej 19, w odległości około 1 km na południe od Urzędu Miejskiego i chełmskiej starówki oraz ok. 2 km na południe od dworca PKP.
Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielopiętrowa. W odległości ok. 150 m zlokalizowany jest hipermarket Carrefour, a w dalszej odległości ok 300 m sklepy Tesco, Biedronka i Neonet, Eurortv, Media-expert.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA
Nieruchomość zlokalizowana jest przy ulicy Połanieckiej 19 będącej lokalną drogą gminną, jednopasmową, o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp Nieruchomości do działki ewidencyjnej nr 340/33, wchodzącej w skład pasa drogowego gminnej drogi publicznej - ul. Połanieckiej, realizowany jest poprzez urządzoną drogę wewnętrzną przebiegającą przez działki ewidencyjne nr 358/1, 358/12 oraz nr 358/3. Nieruchomość posiada wewnętrzny dziedziniec, na którym wygospodarowano miejsca parkingowe. Poza obszarem nieruchomości dostępne są miejsca parkingowe w ciągu drogi wewnętrznej.
Przystanek komunikacji publicznej zlokalizowany jest w odległości ok 200m w pasie ulicy Lwowskiej.

Dla przedmiotowego obszaru uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/466/01 z dnia 28.12.2001 Rady Miejskiej w Chełmie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełma przedmiotowa nieruchomość leży w obszarze o symbolu A-28 Administracja.
Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, w granicach stref polityk przestrzennych wymienionych w § 2 ust. 8.
Strefa C (C1, C2, C3, C4, C5, C6) mieszkaniowo usługowa.
Strefa C4 A-28 administracja)
a)Zasady zagospodarowania terenu:
adaptacja istniejącego banku.
b) Zasady obsługi komunikacyjnej:- dostępność komunikacyjna od ul. Połanieckiej,
- miejsca parkingowe ok. 20 stanowisk.
c) Zasady wyposażenia w infrastrukturę techniczną:- sieć wodociągowa - zasilenie z sieci miejskiej istniejącej na terenie osiedla im. T. Kościuszki,
- odprowadzenie ścieków sanitarnych - do sieci miejskiej istniejącej na terenie osiedla im. T. Kościuszki,
- odprowadzenie wód opadowych - do sieci miejskiej istniejącej na terenie osiedla im. T. Kościuszki,
- zaopatrzenie w ciepło - z sieci miejskiej istniejącej na tym terenie lub ze źródeł lokalnych opalanych paliwem ekologicznym,
- sieć gazowa - zasilenie z sieci miejskiej istniejącej na tym terenie,
- sieć energetyczna - zasilanie z sieci średniego napięcia istniejących. Sieć rozdzielcza niskiego napięcia, zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez zarządcę sieci,
- sieć telefoniczna - z istniejących urządzeń, po określeniu warunków przez zarządcę sieci.

Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Budynek nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

UWAGA!!!
Bank nie wyklucza zawarcia umowy najmu (pomiędzy Bankiem a przyszłym właścicielem) obejmującej powierzchnię na parterze budynku (dwa warianty: ok. 340 m2 albo ok. 430 m2) i na poziomie piwnicy (ok. 75 m2) w celu dalszego prowadzenia placówki przez BNP Paribas Bank Polska S.A. - umowa na czas oznaczony 5 lat z możliwością przedłużenia na następne 5 lat w drodze jednostronnego oświadczenia Najemcy.
Pozostałe warunki najmu zawarte będą w projekcie umowy najmu, który to projekt będzie przedmiotem uzgodnień Stron na etapie wyboru oferty.


Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.
Chełm, Połaniecka

Kontakt